Magazine Logo

Thema - Veiligheid als leidend beginsel - Inleiding op het thema

Goos Cardol

Ouderschapskennis

'Veiligheid' lijkt het wondermiddel te zijn dat problemen rond jeugdigen moet oplossen, maar dreigt tevens te verworden tot een veelkoppig monster. In politieke debatten en maatschappelijke discussies, maar ook in de media en in wetgevingstrajecten wordt over veiligheid gesproken door beleidsmakers, juristen, pedagogen, psychologen en professionals in de zorg voor jeugd. Veiligheid is 'hot'. Met een beroep op veiligheid kunnen deuren worden geopend die voorheen gesloten bleven. Zo is er wetgeving in de maak die, wanneer de veiligheid van het kind in het geding is, eerder ingrijpen in gezinnen mogelijk maakt. Tevens kunnen, met een verwijzing naar veiligheid, zaken worden verboden die in het verleden als 'behorend bij het leven' werden beschouwd, zeker daar waar het de veiligheid in de publieke ruimte betreft. Het accent op veiligheid is niet een typisch Nederlands verschijnsel, maar doet zich in meer Europese landen voor. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website