Magazine Logo

Child Effect' (I): hoe kinderen hun ouders 'aanpakken' en zelf mee bepalen hoe ze worden grootgebracht

Alice van der Pas

Ouderschapskennis

Ouders leren het opvoeden mede doordat hun kinderen hen trainen (bijvoorbeeld in geduld), programmeren en bijsturen, en natuurlijk ook uitproberen, overvragen, verleiden en belonen. Kinderen zijn nu eenmaal geen passieve passagiers op de achterbank van de ouderlijke opvoed-auto. Sterker: hun 'aanpak' van de ouders bepaalt in hoge mate mee hoe ze worden grootgebracht. Dat is de gewone gang van zaken. Daarnaast zou de term 'child effect' standaard één van de hypotheses moeten zijn bij onhandig of onveilig rijgedrag' van ouders. In dit artikel geef ik voorbeelden van kind-effecten' - van baby tot en met volwassene. Ook schets ik de (schaarse) vakliteratuur hierover. Uiteenlopende visies en termen buitelen daarin over elkaar heen, in nogal diffuse discussies, maar de volgende conclusies kunnen toch worden getrokken: - in het twee-richtingverkeer, dat inherent is aan opvoeden, hebben ouders meer verantwoordelijkheid dan het kind, maar niet per se meer invloed en macht; - het positieve effect van 'child effect' gaat gelijk op met hoe veilig ouders zich voelen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website