Magazine Logo

Veiligheid en de Raad voor de Kinderbescherming

Meta Kuipers, José Hermans

Ouderschapskennis

De Raad voor de Kinderbescherming vervult een specifieke rol in de jeugdbescherming. De Raad doet onderzoek om te beoordelen of er sprake is van een 'ernstig bedreigde ontwikkeling' en of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is om 'de bedreiging af te wenden'. Dit kan leiden tot het verzoek aan de rechter om in te grijpen in het gezag van ouders en een gezinsvoogd aan te stellen die toeziet op het veilig opgroeien van het kind. Op dit moment staat 'veiligheid' in het middelpunt van de belangstelling in de samenleving en dus ook bij de Raad voor de Kinderbescherming. Deze bijdrage beschrijft hoe de Raad door de methodiek Signs of Safety' toe te passen extra aandacht voor veiligheid, waaronder fysieke veiligheid, tot stand brengt. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website