Magazine Logo

Hier ben ik trots op Met ouders in gesprek over 'goede ouder'-ervaringen

Margreth Hoek

Ouderschapskennis

'Goede ouder'-ervaringen laten ouders weten dat ze het als ouders toch niet zo slecht doen, aldus van der Pas (2008, p. 233). Deze beschrijving is ruim en ook vaag. Wat zijn 'goede ouder'-ervaringen? In het kader van het project: 'Deze steun heb ik nodig' van het Landelijke Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ) spraken ouders met elkaar over 'goede ouder-ervaringen' en werd een rijkdom aan deze ervaringen zichtbaar. Naast uitspraken van deze ouders zijn de citaten in dit artikel een deel van langere interviews met diverse ouders over wat ouderschap voor hen betekent. Mensen zijn relationele wezens die zichzelf leren kennen en waarderen binnen verschillende relaties, ook in het ouderschap. Ouders vertellen over de intimiteit van het alledaagse leven met een kind; dit biedt een diversiteit aan 'goede ouder'-ervaringen binnen deze relatie. Daarnaast zijn er verhalen waarin omstandigheden tegenzitten en ouders worstelen met knelpunten en dilemma's. Zij zoeken steun die uiteindelijk helpt. 'Goede ouder'-ervaringen gaan door als het opvoeden klaar is, de kinderen volwassen zijn en hun eigen leven leiden. Tot slot benoemen ouders 'werken aan jezelf en het verhelderen van wat je als ouder belangrijk vindt als voorwaarden voor het opdoen van 'goede ouder'-ervaringen. Als je weet wat je wilt is het gemakkelijker om een pad uit te stippelen en behaalde successen te herkennen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website