Magazine Logo

Kindveiligheid bij gemeenten: te complex voor eenvoudige besturing

Pieter M. Veen

Ouderschapskennis

De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg verschuift per 1 januari 2015 van de provincies en zorgverzekeraars naar de gemeenten. Deze transitie is niet alleen een overdracht van taken maar vraagt ook een omvorming ervan en bovendien om harmonisatie met andere gemeentelijke taken in het sociale domein, zoals zorg, onderwijs en begeleiding naar werk. Voor gemeenten betekent dit een zeer complexe sturingsvraag waar bekende vormen van sturing niet effectief voor zijn en tot bestuurlijke kramp leiden. De auteur toont aan dat de manier waarop gemeenten gewend zijn te sturen niet effectief is en draagt hiervoor een alternatief aan. Wat betreft veiligheid zullen lef en bestuurlijke moed moeten worden getoond om te erkennen dat onveiligheid nooit (volledig) kan worden uitgebannen en ongelukken zullen blijven voorkomen. Het is noodzakelijk dat ouders en professionals meedenken. Gemeenten zullen deze inbreng moeten verwelkomen en laten meewegen in hun besluitvorming rond sturing en organisatie van de nieuwe jeugdzorg. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website