Magazine Logo

Er zijn 13 resultaten voor:

Placeholder image

Van de redactie

In steeds meer beleidsstukken staat hoe belangrijk ‘aansluiten bij ouders’ is. Dat juichen we toe, uiteraard. Maar, aansluiten bij ouders, wat is dat? Hoe doe je dat? Ga je dan op je knieën en praat je in Jip & Janneke-taal? Of zijn ouders leading (bah!) in de aansluiting – waarbij de ouders die hun ‘hulpvraag’ niet kunnen formuleren het risico lopen dat ze dan ook geen hulp krijgen… In de jeugdgezondheidszorg experimenteert men hoe je ouders meer ‘regie kunt geven’, onder andere door ze zelf afspraken te laten maken via een app. Dit zou de efficiency verhogen, de kwaliteit verbeteren en meer van dat soort wensdromen, maar de uitkomst van het experiment is dat het allemaal weinig uitmaakt. Men ontdekte wel dat ouders geen professionals nodig hebben om gemotiveerd te zijn om het consultatiebureau te bezoeken, en dat bleek dan weer een groot inzicht voor de JGZ-medewerker.

1-3-2019 - Janneke van Bockel
Editie 1 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Samen ontdekken

Onze onderwijs-, sociale en zorgsystemen zijn ingrijpend aan het veranderen. Professioneel handelen draait niet meer om ‘zorgen voor’ en ‘zeggen hoe’, maar ‘zorgen dat’ en ‘vragen wat nodig is om’. Vindingrijk de opvoeding ondersteunen: het is een kwestie van samen ontdekken. Ouderschap is een onvoorspelbare aangelegenheid, die bepaald wordt door tal van factoren zoals tijd, cultuur, eigen ervaringen, partnerrelatie, gezinssamenstelling, economische status, temperament en gezondheid. Wetenschap en vakkennis, wat we zouden kunnen zien als gemeenschappelijk beschikbare kennis over ouderschap en opvoeden, staan soms ver van de unieke ervaring van een gezin. Praktijkprofessionals verhouden zich tot beide: de beste kennis én het individuele verhaal. Gezinnen krijgen met tientallen professionals te maken tijdens het opgroeien van een kind, van de verloskundige tijdens de zwangerschap tot de decaan op de middelbare school. Onze onderwijs-, sociale en zorgsystemen zijn op de ondersteuning van gezinnen ingericht, maar ze zijn wel ingrijpend aan het veranderen: de transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is een uitdaging van formaat. Professioneel handelen draait niet meer om ‘zorgen voor’ en ‘zeggen hoe’, maar ‘zorgen dat’ en ‘vragen wat nodig is om’.

1-3-2019 - Christa Nieuwboer
Editie 1 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De vader ontwaakt

Patchwork is een handwerktechniek waarbij verschillende lapjes stof aan elkaar worden genaaid. Om tot een mooi eindproduct te komen, zijn er ontelbare mogelijkheden. Onderling worden vaak stofjes en patronen uitgewisseld. De rubriek Patchwork bevat verhalen die illustreren hoe ouderbegeleiders samen met ouders een nieuw verhaal ‘weven’ waarin andere en rijkere stukjes van hun ouderschap zichtbaar worden. In deze editie het verhaal van klinisch psycholoog en systeemtherapeut Linne De Loof over haar worsteling om werkruimte te creëren in de begeleiding van een vader met diverse beperkingen. Om aan de slag te kunnen met de ouder in hem moet ze het vaderschap als hulpverleningsingang in eerste instantie loslaten.

1-3-2019 - Linne De Loof
Editie 1 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

(G)een gekke vraag

Column ‘Het is misschien een beetje een gekke vraag, maar ik stel hem toch maar.’ Een frons in haar voorhoofd. ‘Gekke vragen bestaan niet in mijn les, dus kom maar op,’ zeg ik lachend. Het is vrijdagmiddag half vijf. Sommige studenten staren naar buiten, hun gedachten dwalen al af naar het weekend. Deze goedlachse, nieuwsgierige pabostudent laat haar hersenen nog even kraken. Ze is niet van plan los te laten voordat ze de dynamiek van het bufferschema echt begrijpt.

1-3-2019 - Maartje van Amsterdam
Editie 1 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Op de goede weg

Hoe leer je jonge studenten om aan te sluiten bij ouders van wie ze het gedrag niet begrijpen? Bij ouders die niets willen weten van professionals? Bij ouders die hun kind niet vaccineren, hun kind verwaarlozen of – erger nog – mishandelen? Bij ouders die gevlucht zijn uit Syrië of bij ouders die zichzelf verliezen in een strijd met hun ex-partner? In dit artikel laten Maartje van Amsterdam en Lianne Bonants zien hoe zij basale kennis over de psychologie van het ouderschap overbrengen op hun studenten. Voor iedere professional is het noodzakelijk om een houding te ontwikkelen waarin geen oordeel doorklinkt en waarin ruimte is voor solidaire steun. Aansluiten gaat altijd over het aanpassen van je tempo. Over kleine stapjes, over kijken en luisteren zonder oordeel, over je gezien en gehoord voelen. Over samen puzzelen, veel vallen en helpen opstaan.

1-3-2019 - Maartje van Amsterdam en Lianne Bonants
Editie 1 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Column - Aamina’s moeder

‘We hebben op de afdeling een moeder die nogal moet huilen. Wil jij even met haar komen praten? Oh ja, en zij komt eigenlijk ook niet zo heel vaak op bezoek bij haar dochter. Misschien kun je dat meteen even met haar bespreken?’ vraagt de verpleegkundige. Als ik de zaal binnenkom, zie ik een aantal vrouwen om het bed van een drie weken oud meisje staan. Ze zijn gehuld in kleurige lappen en kijken me vriendelijk aan. ‘Hallo, ik ben Daniël,’ zeg ik. ‘Op deze afdeling verzorg ik de psychosociale zorg. Wie van u is Aamina’s moeder?’ Eén van de vrouwen antwoordt in gebrekkig Engels: ‘Wij komen uit Somalië. Wij spreken geen Nederlands. Is er misschien een tolk in het ziekenhuis? U bent vast de dokter, en de moeder heeft veel vragen over hoe het nu gaat met Aamina. Wij maken ons allemaal heel veel zorgen.’

1-3-2019 - Daniël Stuit
Editie 1 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Opvoeden na migratie

In de werkwijze van de ‘Wijkacademies Opvoeden’ staan de verhalen, vragen en ervaringen van ouders centraal. De ‘Wijkacademies’ zijn samen met migrantenouders ontwikkeld en een vervolg op het project ‘Opvoeden is een gesprek’ dat Stichting BMP in 2010 is gestart. In dit artikel gaan de auteurs dieper in op twee thema’s: op discriminatie en op opvoeden en geloof. Deze thema’s zijn geen onderdeel van het reguliere aanbod van opvoedondersteuning en er is weinig onderzoek naar gedaan. Maar ze zijn wél van wezenlijk belang voor migrantenouders en hun kinderen.

1-3-2019 - Margreth Hoek en Saskia Moerbeek
Editie 1 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Opgroeien in twee families

Pleegkinderen groeien op in twee families: de familie waarin zij geboren zijn en die van het pleeggezin. Het leven van alledag speelt zich hoofdzakelijk af in het pleeggezin. Pleegkinderen hebben te maken met een dubbele loyaliteit: naar ouders en naar pleegouders. Ouders en pleegouders die samenwerken rond het pleegkind, ondersteunen deze loyaliteit. De ouders geven het kind toestemming om bij andere volwassenen op te groeien. De pleegouders laten op hun beurt de ouders in hun waarde. Van de pleegouders wordt dus gevraagd om (met volle inzet) een kind van een ander op te voeden en voor dit kind te zorgen. Tegelijkertijd worden ze verondersteld samen te werken met de ouders: voor het kind is het essentieel dat de ouder nabij is.

1-3-2019 - Gé Haans en Yvonne Aartsen
Editie 1 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Doe ik het wel goed?

Margreth Hoek onderzoekt hoe nieuwe werkvormen lotgenotencontact tussen ouders kunnen bevorderen. Voorop staat dat het veilig is en er zoekende verhalen kunnen worden gedeeld zodat mensen erkenning, herkenning en inspiratie vinden. In ‘Jouw verhaal – mijn verhaal’ volgen zij een narratief intervisie model met verschillende stappen en gespreksregels die veiligheid en diepgang garanderen. Al twee jaar komen acht moeders regelmatig bijeen om met elkaar te praten over het grootbrengen van hun puber. ‘Dankzij de gesprekken met elkaar krijgen we een beter inzicht in onze eigen situatie.’

1-3-2019 - Margreth Hoek
Editie 1 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Hand in eigen boezem

Ouders hebben hun eigen ideeën over wat het beste is voor hun kind. Maar als leidster in de kinderopvang, als leerkracht op school, als begeleider in een instelling en als pleegouder heb je, vanuit je didactische, pedagogische of andere deskundigheid, ook een opvatting over wat goed is voor kinderen. Behoorlijk complex, zo’n context rondom het kind waarin iedereen een mening heeft. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de samenwerking goed verloopt?

1-3-2019 - Marcia Lever en Marjan Boertjes
Editie 1 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ouderschap in vloeibare tijden

Druk, druk, druk. De meeste ouders gaan gebukt onder een gebrek aan tijd. Daarnaast lijkt het ouderschap ook van invloed op de persoonlijke beleving van tijd. In dit essay ga ik op zoek naar verklaringen voor deze veranderende tijdservaring en hoe het voor ouders is om te leven in een maatschappij die – om met de filosoof Zygmunt Bauman te spreken – steeds vloeibaarder wordt.

1-3-2019 - Marjon Donkers
Editie 1 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Steun uit onverwachte hoek

Wim Goossens tekent het verhaal op van een ouderpaar dat na twee zonen hoopt op een dochter. Die komt er, maar de schok is groot als blijkt dat het meisje een verstandelijke beperking heeft. Als het leven je voor zulke pijnlijke verrassingen stelt, hoop je op steun uit je omgeving. Veel mensen rondom het ouderpaar weten zich echter geen raad met de situatie. Langzaam maar zeker komen ze er steeds meer alleen voor te staan. In de buurt waar zij wonen, woont ook een weduwnaar van achter in de vijftig. De man leidt al jaren een teruggetrokken leven. Kinderen heeft hij niet en hij staat bekend als nors en zwijgzaam. Je krijgt maar moeilijk contact met hem.

1-3-2019 - Wim Goossens
Editie 1 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Signalement

Wat valt er te lezen, leren, zien en luisteren? Ouderschapsdeskundige Janneke van Bockel signaleert publicaties, uitzendingen en bijeenkomsten die de moeite waard zijn. Suggesties voor deze rubriek zijn welkom via redactie@ouderschapskennis.nl

1-3-2019 - Janneke van Bockel
Editie 1 - 2019
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website