Magazine Logo

In gesprek met een onderzoeker

Mariëtte Hoogsteder en Marianne van de Laar

Ouderschapskennis

Prof. Mr. Jan Willems is jurist, verbonden aan het Centrum voor de Rechten van de Mens aan de Universiteit Maastricht en bijzonder hoogleraar Rechten van het Kind’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij beoefent een nieuw vakgebied, internationaal opvoedingsrecht, en stelt van daaruit kindermishandeling aan de kaak. De schaal waarop in Nederland kindermishandeling plaatsvindt, maakt dat er sprake is van maatschappelijke 'kindermisbehandeling'. Nederland schendt daarmee de internationale rechtsorde, in het bijzonder de mensenrechten en het Kinderrechtenverdrag. Een gesprek over het recht als middel om een maatschappelijk probleem aan te pakken, over een falend hulpverleningssysteem, over de overheid die haar verantwoordelijkheid voor kinderen ontloopt en over de mythe van opvoedingsautonomie. Trefwoorden: rechten van het kind, kindermishandeling Inleiding Een mensenrechtenjurist en -activist die zich met opvoeding bezig houdt. Een opmerkelijke combinatie, maar niet voor jurist Jan Willems. Prof. Mr. Jan C.M. Willems is verbonden aan het Centrum voor de Rechten van de Mens aan de Universiteit Maastricht. Sinds kort is hij ook bijzonder hoogleraar ‘Rechten van het Kind in het perspectief van de internationale mensenrechten’ aan de VU in Amsterdam. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website