Magazine Logo

Je naaste buur is beter dan je verre broer

Birsen Akin

Ouderschapskennis

Interview met Anna-Lise Charles, gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming, vestiging Den Haag Van Aruba naar Nederland De Nederlandse Antillen liggen in de Caribische Zee en bestaan uit de Bovenwindse eilanden St. Maarten, Sint Eustatius en Saba, ook wel de S-eilanden genoemd. Daarnaast zijn er de Benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao, ook wel de ABC-eilanden genoemd. Sinds ruim twintig jaar hoort Aruba bestuurlijk niet meer bij de Nederlandse Antillen, maar heeft het een zogeheten ‘status aparte’, waarover men nu ook op Curaçao en St. Maarten stemmen hoort opgaan. Er zijn ook belangrijke verschillen in de bevolking tussen Aruba en Curaçao. Op Curaçao ziet men iets meer de Afrikaanse invloed. Op Aruba wonen veel mensen van verschillende culturen en nationaliteiten. De authentieke bewoners zijn van oorsprong Indiaan en Zuid-Amerikaan. Aruba en Curaçao zijn eigenlijk al eeuwen multicultureel. Mijn ouders komen oorspronkelijk van Grenada en gingen later naar Aruba. Mijn moeder was verpleegkundige en mijn vader werkte bij een olieraffinaderij. Later gingen zij in de handel. Ondanks dat ik uit een ‘nucleair gezin’ kom, een gezin met een moeder én een vader, wat zeker niet gewoon is op de Antillen, heb ik toch van mijn moeder meegekregen om als vrouw sterk te zijn. Mijn moeder was behalve huisvrouw ook zakenvrouw. Bij ons thuis moest iedereen, los van het feit of je een jongen of meisje was, afwassen. Mijn moeder stond vroeg op, ontbeet met ons samen en vervolgens ging zij in haar winkel werken. Daarnaast was zij ook voorzitter van allerlei verenigingen. Ondanks haar drukke leven was haar huis altijd keurig. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website