Magazine Logo

Thema I: Inleiding op het thema

Joop Hellendoorn

Ouderschapskennis

Hoewel dit tijdschrift nog jong is - dit is deel drie van de zesde jaargang - bestaat Ouderbegeleiding al heel lang. Vijfenzeventig jaar, tenminste als we ervan uitgaan dat het vak voor het eerst als zodanig werd erkend in 1928, bij de oprichting van het eerste MOB in Amsterdam. Bij die mijlpaal staan we stil in dit nummer. Uit 1927 dateert het artikel van Lekkerkerker, een van de pioniers van het psychiatrisch sociaal werk. Zij beschrijft de vergadering waarin de Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van Consultatiebureaus voor Moeilijke Kinderen werd opgericht. Deze vereniging ging MOB’s oprichten en beheren. En hoewel er ter vergadering blijkbaar flink gediscussieerd werd, onder andere over mogelijke samenwerkingsverbanden binnen de psychiatrie (is er Iets nieuws onder de zon?), was het enthousiasme zo groot, dat een jaar later het eerste MOB zijn deuren kon openen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website