Magazine Logo

Van de redactie

Ineke Huibregtsen

Ouderschapskennis

‘Beoordeel het kind niet, zonder dat men het diepgaand geestelijk en lichamelijk heeft onderzocht en den invloed van de omgeving heeft nagegaan Zo luidde een van de stellingen die in 1938 door mejuffrouw Ongerboer werden besproken met de dames van ‘den Kring tot Gedachtenwisseling’. De uitnodiging tot die bijeenkomst is opgenomen in het thema ‘75 jaar ouderbegeleiding.’ Mejuffrouw Ongerboer was eerder adjunct-inspectrice bij de Haagse kinderpolitie. Toen zij in die functie zag wat het eerste Medisch Opvoedkundig Bureau, of MOB, opgericht in 1928 in Amsterdam, voor ‘criminele en anderszins moeilijke kinderen’ kon betekenen, besloot zij in Amerika een opleiding tot psychiatrisch maatschappelijk werkster te volgen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website