Magazine Logo

Welles nietes

Riet Portengen

Ouderschapskennis

Een reactie op het pleegzorg-thema-nummer Met grote belangstelling las ik het themanummer over pleegzorg. Maar ik was teleurgesteld. Het was een herhaling van de discussie van 7 jaar geleden. In de literatuurlijst wordt zelfs verwezen naar het boek Pleegzorg in balans dat naar aanleiding van die discussie verscheen. Toen was het absoluut een relevant thema, nu ook nog, maar er zijn wel veel zaken veranderd. Wat niet is veranderd is de kruistocht van Tonny Weterings, en ik heb daar veel waardering voor. Ze gaat steeds maar door en blijft hetzelfde roepen, misschien wel steeds harder en ongenuanceerder omdat ze het zo belangrijk vindt dat haar boodschap gehoord wordt. En volkomen voorspelbaar zijn dan de daarop volgende ‘ja-maar’-reacties. Het is jammer dat het themanummer nauwelijks aandacht besteedt aan recente ontwikkelingen in de pleegzorg. Met extra subsidies vanuit VWS wordt een ingrijpend innovatietraject gerealiseerd. Daarbij krijgt het thema van de tijdelijkheid van uithuisplaatsingen zeer veel aandacht. In heel Nederland doet men inmiddels ervaring op met intensieve zorgpro-gramma’s bij eerste uithuisplaatsing, met als doel ouders te leren weer voor hun kind te zorgen. Binnen het werkgebied Rotterdam heet dat zorgprogramma ‘Perspectief thuis’, waarin ouders en pleegouders zeer intensief met de hulpverlener (die een caseload van 3 heeft, vergelijkbaar met Families First!) samenwerken. Het is een nog niet wijd verspreide, maar zeer belangrijke tendens. Op 30 oktober organiseert de MO-groep samen met Pleegzorg Nederland een conferentie over deze programma’s. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website