Magazine Logo

Triple P en ouderschapsgroei

Geraldien Blokland

Ouderschapskennis

Triple P staat voor Positive Parenting Program, een uit Australië afkomstig programma voor opvoedings- en gezinsondersteuning, dat in Nederland breed is verspreid. In het Engelse woord 'parenting' vallen ouderschap en opvoeden mooi samen. Bij de vertaling moest worden beslist of het programma 'positief ouderschap' of'positief opvoeden' zou gaan heten. De keus viel op de laatste optie om medeopvoeders niet uit te sluiten. Het doel van Triple P is het voorkomen en verminderen van ernstige emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door het bevorderen van zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden van ouders en opvoeders. Ouders zijn de primaire doelgroep van het programma vanwege hun belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Of zoals Matt Sanders, de grondlegger van Triple P stelt: 'Opvoedingsondersteuning aan ouders is een van de meest krachtige en kostenbesparende interventies om de gezondheid en het welbevinden van kinderen te bevorderen.' Betekent deze stellingname dat Triple P bijdraagt aan het bevorderen van ouderschapsgroei? Of zijn ouders vooral intermediair om wenselijk gedrag van kinderen te beïnvloeden? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website