Magazine Logo

Vaderschapsgroei: wens of werkelijkheid

Marnix Viëtor en Rita Blaak

Ouderschapskennis

Vaders staan tegenwoordig volop in de belangstelling. Zij lijken met een inhaalslag, of zelfs zowaar een tegenoffensief, bezig te zijn. De traditionele dominantie van moeders in de opvoeding lijkt de laatste jaren iets te verschuiven. Bekende vaders zoeken de media om verslag te doen van hun ervaringen als vader. Op tv zien wij een bekende pappa als Ali B. zijn zoontje via zijn mobiel toezingen voor het slapengaan. Boeken over 'het nieuwe vaderen' van Kluun, Bastiaan Ragas of Beau van Erven Dorens zijn populair, met veelzeggende titels als 'Help ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt', 'Maar je krijgt er wel heel veel voor terug' of'Handboek voor vaders. Hoe te overleven in de jungle van het vaderschap'. De rol van vaders wordt momenteel zowel in het wetenschappelijk als in het maatschappelijk debat volop belicht. Maar over welke vaders hebben we het hier eigenlijk? Welk onderzoek is er naar vaders gedaan? Waar ligt hun kracht in de opvoeding? Hoe voeden ze op? Hoe beleven zij het vader-zijn? In dit verkennende artikel, waar we een grote diversiteit aan vaders zullen aantreffen, gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Ook onderzoeken we de vraag of vaders ondersteuning wensen bij de opvoeding en of de huidige methoden en initiatieven om het vaderschap te versterken hiervoor bruikbaar zijn. Hoe zou een effectieve vaderbegeleiding eruit moeten zien? We beëindigen deze betreding van het nieuwe 'vaderland' met een aantal aanbevelingen en met de vraag of er sprake is van vaderschapsgroei, en zo ja, in welk opzicht. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website