Magazine Logo

OPAd draait om de ouder

Sonja Ehlers

Ouderschapskennis

Op de vraag of OPAd (Oudergericht Pedagogisch Adviseren) bijdraagt aan ouderschapsgroei zeg ik, als een van de ontwikkelaars van deze methodiek: 'Natuurlijk!' De theorie van Van der Pas, waarin ouderschapsgroei een van de centrale begrippen is, vormt de basis van deze methode. In een poging dit te laten zien, sluit ik aan bij twee van de centrale kenmerken van ouderschapsgroei zoals die zijn verwoord in de inleiding op dit thema: - Ouderschapsgroei betekent groei in het gevoel er als ouder echt toe te doen. - Ouderschapsgroei heeft betrekking op een toename van het zelfvertrouwen om ouder-schapstaken goed uit te kunnen voeren. Ik voeg eraan toe dat ouderschapsgroei naar mijn mening ook 'gewoon' betekent: datje als ouder nieuwe dingen leert over je kind en in de omgang met je kind en datje als ouder interne 'hindernissen', vaak uitje eigen opvoeding, 'opruimt' om beter bij je kind aan te sluiten. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website