Magazine Logo

Casuïstiek - ReConnect

Peter van der Sanden

Ouderschapskennis

Ali wordt geplaatst in Almata. Dit is een instelling voor JeugdZorgPlus van Stichting Jeugdzorg Sint Joseph (SJSJ). Gaan voor de veiligheid of voor het herstel van de verbroken relatie met Ali's alleenstaande moeder? Een blik op het traject ReConnect. Veel jongeren die met een machtiging gesloten jeugdzorg van de kinderrechter in een JeugdzorgPlus-instelling worden opgenomen, hebben een uitgebreide hulpverlenings-geschiedenis en dat geldt ook hun ouders. Het gaat al snel om vijf tot zes vormen van ambulante zorg en/of pleegzorg en residentiële hulp (Vermaes e.a., 2014). Dat is ook bij Ali het geval. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website