Magazine Logo

Wat niet weet, wat niet deert? Over taboes rond mensen met een verstandelijke beperking

Jeanne Luijten

Ouderschapskennis

Drie artikelen in Current Opinion in Psychiatry gaan over recent onderzoek naar het functioneren van mensen met een verstandelijke beperking (VB). O'Keeffe en O'Hara vonden dat het functioneren van mensen met VB als ouders wordt gekenmerkt door hoge aantallen uit huis geplaatste kinderen en een erbarmelijke geestelijke gezondheid van de ouders. Adequate hulp vereist een continuüm van preventie èn een 'keyworker' op wie de ouders te allen tijde een beroep kunnen doen. Martorell en Tsakanikos signaleren hoe in het leven van mensen met VB ook gewone 'life events' zich gemakkelijk ontwikkelen tot trauma's. Zorg komt meestal te laat en is hoe dan ook te schaars. Zaja en Rojahn laten zien dat mensen met een VB in meerdere of mindere mate moeite hebben met het 'lezen' van gezichtsuitdrukkingen. Dit schaadt hun sociale vaardigheden. Na een korte algemene inleiding vat ik elk artikel samen en voorzie het van een kort commentaar. Tot slot vraag ik aandacht voor het doorbreken van taboe's rond mensen met een VB en formuleer ik aandachtspunten voor de ouderbegeleider. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website