Magazine Logo

Het effect van het gedrag van baby’s op de psychische gezondheid van hun moeder

Lynne Murray

Ouderschapskennis

Oorspronkelijke titel: The effect of infants' behaviour on maternal mental health. Het artikel verscheen eerder in J. Raphael-Leff (red.) (2003). Parent-Infant Psychodynamics: Wild Things, Mirrors and Ghosts, pp 262-267. London, Philadelphia: Whurr. Voor de meeste vrouwen betekent moeder worden een positieve ervaring. Inderdaad is uit onderzoek in Edinburgh gebleken dat het krijgen van een kind uit psychiatrisch oogpunt een beschermend effect heeft (Miller, 1989). Het onderzoek vergeleek de mate van depressie na verschillende gebeurtenissen zoals bevalling, verlies van werk, en een op zichzelf staande neutrale of positieve gebeurtenis anders dan een bevalling. Het bleek dat een bevalling qua invloed het dichtst lag bij de neutrale of positieve gebeurtenis, en dat vrouwen na een recente bevalling minder angstig en depressief waren dan verwacht. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website