Magazine Logo

De hulpverlening ‘maakt’ de tienermoeder

Prue Rains, Linda Davies en Margaret McKinnon

Ouderschapskennis

Deze vergelijkende 'case study' van drie zorginstellingen voor tienermoeders laat zien hoe de sociale dienstverlening zich conformeert aan, of juist afzet tegen algemeen geaccepteerde beelden van het 'tienermoederprobleem'. In de drie instellingen die bij deze analyse zijn betrokken, werden tienermoeders respectievelijk benaderd als probleemmoeders/probleemtieners, als moeders en als potentiële activisten. De auteurs besluiten hun onderzoek met de suggestie dat instellingen kritisch moeten nadenken over de manoeuvreerruimte die ze misschien wel hebben bij het definiëren van hun cliënten en bij de aanpak van de complexe zorgen van hun cliënten. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website