Magazine Logo

Emoties en emotieverwerking bij ASS in de voorschoolse leeftijd

Gemma Zantinge, Sophie van Rijn, Lex Stockmann, Hanna Swaab

WTA

Onderzocht is hoe jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) in de leeftijd van drie tot zes jaar op verschillende niveaus emoties verwerken; hoe kijken zij naar emoties van anderen, hoe worden deze emoties beleefd en vervolgens gereguleerd en hoe geven deze kinderen blijk van een ervaren emotie zodat de afstemming met de omgeving goed verloopt. De resultaten geven aan dat in vergelijking met kinderen van dezelfde leeftijd die geen ASS hebben, jonge kinderen met ASS zich minder emotioneel afstemmen op de emoties van leeftijdsgenoten. Hetgeen betekent dat ze zich minder adequaat empathisch op de ander afstemmen. Echter, wanneer kinderen met ASS zelf met angstige en frustrerende situaties geconfronteerd worden, ondervinden zij wel degelijk een emotionele beleving, vergelijkbaar met die van leeftijdsgenoten zonder ASS. Ook hun expressie van de emotie naar de buitenwereld is vergelijkbaar met die van kinderen zonder ASS. De regulatie van hun emoties is wel minder effectief, wat leidt tot emotionele gedragsproblemen zoals snel opgeven of oplossingsstrategieën inzetten die niet vruchtbaar zijn. De resultaten van de onderzoeken leverden een aantal duidelijke aanknopingspunten op die nuttig kunnen zijn voor de klinische praktijk. Zo kan het feit dat kinderen met ASS wel degelijk een emotionele beleving hebben wanneer het gaat om de eigen emoties, gebruikt worden om de motivatie tot interactie met andere kinderen uit te lokken. Daarnaast suggereert de uitkomst van een verkennend onderzoek dat de ontwikkeling van de aandacht voor de sociale omgeving een sensitieve periode voor behandeling kent, maar replicatie van deze bevinding met een grotere onderzoeksgroep is nodig. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website