Magazine Logo

Autisme, hypermobiliteit en het Ehlers-Danlossyndroom

Annelies A. Spek, Anne-Claire Maton

WTA

Autismespectrumstoornissen (ASS) gaan vaak gepaard met comorbide problematiek, waaronder somatische aandoeningen. Onduidelijk is of hypermobiliteit, het hypermobiliteitssyndroom (HMS) of het Ehler-Danlossyndroom (EDS) vaker voorkomen bij mensen met ASS. In dit artikel wordt relevante literatuur op dit gebied besproken en worden adviezen gegeven voor de klinische praktijk. Samenvattend zijn er enige aanwijzingen voor het vaker voorkomen van hypermobiliteit bij mannen met ASS. Bij vrouwen met ASS is dit nog niet onderzocht. Daarnaast lijkt ASS vaker voor te komen bij mensen met EDS en HMS. Vervolgonderzoek is nodig om meer zicht te krijgen op deze comorbiditeit en wat hieraan ten grondslag ligt. In de klinische praktijk is het belangrijk dat diagnostici en behandelaars oog hebben voor het samengaan van deze stoornissen en hun bejegening en benadering hierop aanpassen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website