Magazine Logo

Enkele methodologische overwegingen bij het onderzoek bij volwassenen

Anke Scheeren

WTA

Over hoe we volwassenen met autisme beter kunnen ondersteunen is meer en vooral hoogwaardig onderzoek nodig, is de mening van Vanessa Bal en Julie Taylor opgetekend in hun redactionele bijdrage van het tijdschrift Autism. Bij het bespreken van hoe dat hoogwaardige onderzoek eruit zou moeten zien, komt een aantal punten aan de orde. Zo is de heterogeniteit bij volwassenen groter dan bij kinderen. Een klein deel van de mensen die in de kindertijd gediagnosticeerd zijn, zal in de volwassenheid niet meer voldoen aan de diagnostische criteria voor autisme (hoewel er nog steeds subtiele problemen kunnen bestaan in de sociale omgang met anderen). Andere studies rapporteren dat alledaagse vaardigheden van sommige volwassenen met autisme een plafond bereikt hebben of juist achteruitgaan. Al met al is het vooralsnog moeilijk om een volledig beeld te krijgen van autisme in de volwassenheid, vooral ook omdat het aantal leeftijdscohortstudies, laat staan longitudinale studies van de kindertijd tot de middelbare leeftijd en ouder, zeer beperkt is. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website