Magazine Logo

Er zijn 10 resultaten voor:

Placeholder image

Beroepsregistratie ervaringsdeskundigen

In een wereld waarin beroepsregistratie steeds belangrijker wordt gevonden, willen ook ervaringsdeskundigen zich als beroepsgroep registreren. In dit artikel beschrijven de auteurs het beroep ervaringsdeskundigheid (vakbekwaamheid, rollen, opleiding) en de lijnen waarlangs beroepsregistratie vorm zou kunnen krijgen. Tevens een blik op de risico’s en de uitdagingen waar de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) zich voor gesteld ziet.

1-3-2019 - Marjo Boer en Kees van der Pijl
Editie 1 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Bewegingen in ervaringsdeskundigheid

Over vervierkante bollen en verbolde vierkanten Ervaringsdeskundigheid is niet meer weg te denken uit het veld van zorg en welzijn. Er is sprake van professionalisering. Dat roept veel vragen op: Waar gaat dit naar toe? Gaat er bij verdergaande professionalisering ook iets verloren? En kunnen zorgprofessionals ook ervaringsdeskundig zijn? Aan de hand van een aantal tekeningen werpen de auteurs licht op de verschuivingen die in organisaties plaatsvinden wanneer ook zorgprofessionals worden gestimuleerd om hun persoonlijke ervaringen als ervaringsdeskundigheid te benutten om zo meer herstelondersteunende zorg te realiseren.

1-3-2019 - Alie Weerman, Esther van Loon, Petra van der Lubbe, Frederiek Overbeek en Roos Steen
Editie 1 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Bijeenkomsten

Verslag van verschillende bijeenkomsten.

1-3-2019 -
Editie 1 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Boeken

Bespreking van diverse boeken

1-3-2019 -
Editie 1 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ervaringsdeskundigen werken de wachtlijsten in de ggz weg

Op verzoek van de landelijke Stuurgroep Wachttijden werd door de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen (VvEd) en het Centrum voor Ervaringskennis (User Research Center) een quickscan uitgevoerd naar initiatieven die bedoeld zijn om de wachttijden voor behandeling in de gespecialiseerde ggz (SGGZ) terug te dringen, (mede) door de inzet van ervaringsdeskundigen. Dit artikel is gebaseerd op de bevindingen uit deze quickscan, die we delen ter inspiratie en kennisoverdracht. Mogelijk kunnen we in de toekomst hardere resultaten presenteren.

1-3-2019 - Wilma Boevink en Eric van der Eerden
Editie 1 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ervaringsdeskundigheid in armoede en ggz

Ervaringsdeskundigen in armoede zijn mensen die lange tijd in armoede geleefd hebben en die na opleiding ingezet worden als professionals om de kloof tussen de wereld van mensen in armoede en de wereld van organisaties te overbruggen (Casman, 2010) en de leefwereld van de cliënt te vertalen naar de professional en andersom (Kenniscentrum Sociale Innovatie, 2018). Waarin verschilt ervaringsdeskundigheid bij mensen die opgroeien in armoede van die van ervaringsdeskundigen in de ggz? Na een beschrijving van de herkomst van ervaringsdeskundigheid in armoede, gaan de auteurs in op de betekenis van het herstelconcept in deze context, in vergelijking met die in de ggz.

1-3-2019 - Chris Nijboer en Simona Karbouniaris
Editie 1 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

In de schijnwerper

’Loesje’ in de ggz’ met cliënten en medewerkers Binnen de ervaringsdeskundigheidsbeweging is het vertellen van verhalen een wezenlijk onderdeel. Levensverhalen en herstelverhalen geven herkenning en bieden hoop. Verhalen verbinden en reflecteren op de samenleving, stellen een vraag en geven voeding aan verandering. Met elkaar gedeeld kunnen verhalen tot sociale beweging leiden. Een middel om gedeelde verhalen actief te maken is schrijvend brainstormen tijdens groepsbijeenkomsten en naderhand publiceren van teksten en slogans. Aanzetten tot verandering geeft vorm aan hoop.

1-3-2019 - Michiel Jaspers
Editie 1 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

In gesprek

Al jaren groeit het aantal ervaringsdeskundigen explosief. Een mooie ontwikkeling, vinden Lenneke Elfers (LE) en Nicoline Telgenkamp (NT), beide werkzaam als ervaringsdeskundige bij Pameijer.1 Tegelijkertijd zien zij een weerbarstige praktijk. Een gesprek, waarin hoop voor de toekomst klinkt. Nicoline Telgenkamp is coördinerend ervaringsdeskundige voor de regio. Ze werkt met klanten en medewerkers en functioneert als brug tussen beleid en het primaire proces in deze functie. Ze is daarnaast docent in de IRB (individuele rehabilitatiebenadering)2 en geeft IRB-trainingen en werkbegeleiding aan collega’s. Lenneke is adviserend ervaringsdeskundige op beleid, met name de implementatie van HOZ&Ervaringsdeskundigheid. Ze is ook bestuurslid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen en Stichting Rehabilitatie’ 92.3

1-3-2019 - Lenneke Elfers en Nicoline Telgenkamp
Editie 1 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Redactioneel

1-3-2019 - Irene van de Giessen
Editie 1 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Reflecties op de inhoudelijke ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundige inzet ontwikkelt zich steeds meer als werk- en opleidingsveld. In het hoofdlijnenakkoord tussen VWS en de ggz-sector (juli 2018) is afgesproken om ervaringsdeskundigen meer in te zetten bij herstelondersteunende zorg en ondersteuning aan mensen met psychische problemen. Deze bijdrage geeft een schets van deze organisatorische en faciliterende voortgang, maar wil vooral stilstaan bij de inhoudelijke ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. Vanuit verschillende uitgangspunten zullen we reflecteren op enkele punten van inherente wrijving tussen ervaringsdeskundigheid en de bestaande praktijk.

1-3-2019 - Dienke Boertien, Heleen Wadman en Evelien Hulshof
Editie 1 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website