Magazine Logo

Interventies voor kinderen met autisme in Nederland: wat bepaalt de keuze?

Manon Begeer, Ben Poortland, Kawita J.S. Mataw, Sander Begeer

WTA

In deze studie werd onderzocht welke kind- en omgevingsfactoren samenhangen met de keuze voor richtlijn (71%), algemene (86%) of alternatieve (29%) interventies en reguliere (46%) of alternatieve (34%) medicatie bij kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) in Nederland. Gegevens over 523 kinderen met ASS, afkomstig uit het Nederlands Autisme Register (NAR), wezen uit dat 91% een interventie ontving en dat deze kinderen gemiddeld ouder en intelligenter waren en ook meer comorbide symptomen hadden dan deelnemers die geen interventie ontvingen. Richtlijn interventies kwamen vaker voor bij oudere kinderen, met comorbiditeit en van hoger opgeleide moeders. Algemene (niet specifiek voor ASS ontwikkelde) interventies werden meer geboden aan kinderen met comorbiditeit. Reguliere medicatie werd vaker gegeven aan kinderen met comorbiditeit, in meer verstedelijkte gebieden en met lager opgeleide moeders. Alternatieve interventies en alternatieve medicatie waren niet afhankelijk van de predictoren. Dit betekent dat in Nederland, kinderen met ASS niet altijd de interventies krijgen zoals aanbevolen in de richtlijnen en dat de ontvangen interventies beïnvloed worden door zowel kind (leeftijd, intelligentie en comorbiditeit) als omgevingsfactoren (woonplaats en opleidingsniveau van moeder). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website