Magazine Logo

Zicht op kosteneffectiviteit autismebehandeling

Yvonne van de Sande

WTA

Autisme is een ontwikkelingsstoornis met een chronisch karakter en brengt, door de unieke sociale en communicatieve problemen, voor de meerderheid van de personen levenslange afhankelijkheid van professionele zorg met zich mee (Peters-Scheffers, Didden, & Korzilius, 2013). Het aantal mensen met gediagnosticeerd autisme is de laatste jaren flink toegenomen; van 2,5 persoon op de 10.000 in 1966 naar huidige prevalentiecijfers van 100 op de 10.000 mensen (Gezondheidsraad, 2009; Trimbos-instituut, 2010). Ondanks dat deze toename nuancering behoeft, omdat de oorzaak mogelijk ligt bij onderschatting in het verleden, verruiming van definities en diagnostische criteria, en een grotere bekendheid bij leken en behandelaars (Haveman & Reijnders, 2002; Fombonne, 2005; Schoemaker & de Ruiter, 2004) zullen de zorgkosten voor mensen met autisme stijgen. Deze zorg kende in 2012 een aandeel van 7,5% van de totale omzet van diagnose behandelcombinaties (DBC's) in de GGz (3779 miljoen) (Nederlandse Zorgautoriteit, 2014). In relatie tot de verdubbeling van zorgkosten in de GGz in 10 jaar tijd (RIVM, 2012) en de stijging van de totale zorgkosten in Nederland (VWS, 2012), verschuift de aandacht voor alleen de kwaliteit van zorg naar het realiseren van een zo groot mogelijk maatschappelijk effect in termen van gezondheidswinst met verdeling van het beschikbare zorgbudget (RVZ, 2014; Cleemput, Neyt, Thiry, de Laet, & Leys, 2008; CVZ, 2013). Dit maakt kosteneffectiviteit een actueel thema en vraagt om inzicht in doelmatige inzet van zorg voor mensen met autisme. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website