Magazine Logo

Over klokkenluiden, moed en vrijmoedigheid - Interview met Joep Dohmen

Judith Smits en Heleen Hörmann

Waardenwerk

Is volgens u moed in de (onze) tegenwoordige tijd (nog) een betekenisvolle, relevante deugd? Nou en of, juist nu, op het toppunt (of dieptepunt) van de neoliberale samenleving is moed buitengewoon belangrijk. Onze dominante moraal is vrijheid - blijheid, en die legitimeert blijkbaar tal van individuen om de grenzen van de wet op te zoeken of zich gewoon niks aan te trekken van in onze gemeenschap geldende regels. Dat geldt van hoog tot laag, dus zeg maar letterlijk van het vorstenhuis, politici, topondernemers tot elke gewone burger, maar ook van groot tot klein. Het vraagt om moed om iemand die in de stiltecoupé van de trein lawaai maakt, tot de orde te roepen. En het vraagt net zo goed om moed om corruptie aan de top van een bedrijf aan de kaak te stellen. Het kan je allebei de kop kosten, maar zonder moed wordt het niks met onze vrijheid. Dat kun je heel goed zien in een Sovjet staat waarin veel mensen murw geworden zijn. Het is zo verschrikkelijk belangrijk om niet onverschillig te staan tegenover de publieke zaak, want dat is het water waarin we zwemmen. Je moet dus zowel privé moedig zijn tegenover je partner, als publiekelijk tegenover je baas. Ik deel de intuïtie van de jurist Buruma, dat we tegenwoordig een beetje de moed kwijt zijn en dat dat een hele slechte zaak is. Wij zijn met onze overdreven nadruk op niet-inmenging een flink deel van onze discipline kwijtgeraakt. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website