Magazine Logo

Wat heet (nog) ouderbegeleiding? - Drang: maatregel of attitude?

Goos Cardol, José Hermans, Meta Kuipers

Ouderschapskennis

De stelselherziening jeugdzorg en de herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen heeft de aandacht doen richten op het verkennen van de mogelijkheden aan de ‘voorkant’ van de kinderbeschermingsmaatregelen. De Jeugdwet legt de nadruk op preventie en streeft ernaar, indien mogelijk, zware maatregelen te voorkomen. De vraag is wat er in de vrijwillige hulpverlening meer kan, meer moet, en in hoeverre drang kan voorkomen dat om een kinderbeschermingsmaatregel moet worden verzocht. In de praktijk zijn er verschillende manieren waarop naar drang wordt gekeken en waarop drang wordt gehanteerd. Moet drang gezien worden als onderdeel van kinderbescherming en in dat kader worden ingezet als een fase voorafgaand aan een maatregel? In hoeverre moet dit dan geformaliseerd worden vanuit het oogpunt van rechtsbescherming? Of is dat juist niet de weg die moet worden begaan? Dat is nu onvoldoende duidelijk en het begrip drang vraagt dan ook om nadere definiëring. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website