Magazine Logo

Het probleem is het probleem, niet de ouder! - Inleiding op het thema

Sabine Vermeire en Willem Beckers

Ouderschapskennis

Als het niet goed gaat met een kind, kunnen ouders onthand raken en komt hun ouderschap onder druk. Ouders zijn daarbij gevoelig voor hoe er naar hen gekeken wordt. In de ouderbegeleiding is het niet helpend om ouders op de onderzoekstafel te leggen en hen uitvoerig te analyseren. De uitspraak van White (2007), dat het probleem het probleem is, niet de ouder, kan de ouderbegeleider helpen om niet in deze valkuil te trappen. We exploreren samen met ouders, als evenwaardige experts, wat hun bekommernissen zijn en wat voor hen waardevol is. Wat ouders graag wensen voor hun kinderen en waar ze als ouders voor staan, is een centraal aspect van hun ouderschap. Samen onderzoeken we in hoeverre ze daar nog mee verbonden zijn en wat daar nog in mogelijk is. In een narratieve benadering gaat men ervan uit dat mensen vast komen te zitten in de verhalen over zichzelf, anderen en hun omgeving. Ze raken losgekoppeld van wat voor hen belangrijk is en tegelijk verliezen ze de verbondenheid met hun omgeving. Narratieve wegen zoals ex-ternaliseren van belemmeringen, herpositioneren tegenover problemen en binnenbrengen van meerstemmigheid, bevorderen zowel de reconnectie met hun waarden als met de gemeenschap waartoe ze behoren. In dit artikel laten we in twee casussen zien dat ‘het probleem het probleem is’. Dit artikel is een bewerking van een workshop tijdens het congres ‘Met ouders in gesprek’. (april 2014). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website