Magazine Logo

Ervaringen van stiefvaders - Over je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijk zijn

Johannes Mol

Ouderschapskennis

Hoe is het om stiefvader te zijn? Ruim honderd stiefvaders beantwoordden in interviews met studenten deze vraag. Uit analyse van de interviews kwam het thema ‘het stellen van regels’ naar boven als een centrale kwestie. Vanuit die kwestie wordt in onderstaand artikel gepoogd enig inzicht te geven in de beleving van het stiefvaderschap. Als stiefvaders vertellen over het stellen en handhaven van regels maken zij duidelijk wat hun positie en rol is in het stiefgezin. Twee typerende posities worden in dit artikel naar voren gehaald: 'de vriendschappelijke begeleider’ en 'de opvoedende man’. De eigen belangen, inzichten en voorkeuren van de mannen blijken in het bepalen van hun positie sterk mee te wegen. Hiermee wordt duidelijk dat stiefvaders zich niet zomaar verantwoordelijk weten; ze kiezen ervoor om in meer of mindere mate verantwoordelijk te zijn. Afgezet tegenover de ouderschapsdefinitie van Van der Pas die zegt dat ouderschap zich kenmerkt door een besef van tijdloos en onvoorwaardelijk verantwoordelijk-zijn licht hiermee de eigen aard van het stiefvaderschap op. Stiefvaders beschrijven een mogelijk zeer intens betrokken en langdurig, maar toch principieel beëindigbaar en voorwaardelijk gevoel van verantwoordelijk zijn. Deze constatering ondersteunt het voorstel van Cottyn stiefouders te zien als niet-ouders. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website