Magazine Logo

Contact met ouders wanneer de veiligheid van de kinderen in het geding is - Hoe kennis van ouders én professionals elkaar vinden.

Margreet Timmer

Ouderschapskennis

Samenvatting Professionals worden tijdens hun werk in de hulpverlening regelmatig geconfronteerd met situaties waarin de ontwikkeling of veiligheid van kinderen gevaar loopt en waar sprake is of kan zijn van kindermishandeling. Afhankelijk van de situatie gaat het om ouders en kinderen die zelf om hulp vragen of er is een zorgmelding door anderen uit de omgeving van het gezin. De zorgen kunnen worden gedeeld via een doorverwijzing. Of gaandeweg de hulpverlening gaat de professional zich, door eigen observatie, zorgen maken over de veiligheid van de kinderen. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen van de professional dat hij handelt vanuit een oplossingsgerichte houding en focus op eigen kracht. De professional moet het netwerk van het gezin erbij betrekken om samen te komen tot oplossingen. De hulpverlening moet kortdurend zijn en inzet van deskundigen of specialisten moet beperkt worden. Diverse organisaties ontwikkelen nieuwe werkwijzen waarin deze aspecten terugkomen. Inmiddels kennen we in Nederland verschillende werk- en benaderingswijzen waarin deze uitgangspunten centraal staan. Enkele voorbeelden hiervan zijn:1 Partneringfor Safety, SAVE Signs of Safety, Veilig Sterk en Verder, Veilig Thuis en VERVE. In dit artikel bied ik een overzicht van werkzame elementen die in al deze hulpverleningsvormen naar voren komen en geef ik de professional handreikingen hoe gehandeld kan worden in situaties van (vermoedens van) kindermishandeling. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website