Magazine Logo

Werken met de gelaagdheid in ouderschap

Mieke Van Daele

Ouderschapskennis

Als ouderbegeleider krijg je te maken met veel soorten ouders, die op diverse wijze vorm geven aan hun ouderschap en die zich op momenten dat ze vastlopen tot ons wenden. Ze presenteren ons hun kind en hun ouderschap, twee kwetsbare terreinen. Vaak is er naast de hunkering om geholpen te worden, ook de aarzeling om ons toegang te geven tot die delicate terreinen. Ouders vrezen dat wij zullen oordelen dat 'het' aan hen en hun opvoeding ligt. Hoe helpen we ouders het lef te ontwikkelen om ons deelgenoot te maken van de vele aspecten van hun ouderschap en het concrete opvoedingsterrein waarop ze werkzaam zijn? Hoe kunnen we als ouderbegeleiders omgaan met de dubbele beweging waarbij ouders zich enerzijds openstellen om geholpen te worden, en zich anderzijds beschermend afsluiten uit vrees verantwoordelijk te worden gesteld voor de moeilijkheden? De auteur doet verslag van haar workshop tijdens het congres 'Ouders Eerst'. Zij presenteert een brede en gelaagde definitie van ouderschap die een grondige inleving in de ouderlijke wereld mogelijk maakt. Een inleving die stilstaat bij de beklemmende angst van ouders teruggeworpen te worden op individuele fouten en tekorten. Zij beschrijft een vorm van ouderbegeleiding die vertrekt vanuit een model van gedeelde verantwoordelijkheid en waarbij in partnership met ouders gewerkt wordt aan het weer op gang helpen van vastgelopen of verbroken verbindingen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website