Magazine Logo

van de redactie

Ineke Huibregtsen

Ouderschapskennis

Op 14 mei 2013 ontving de redactie ruim honderd deelnemers bij het congres 'Ouders Eerst'. Een feest om al die collega's te spreken die dagelijks met ouders werken en die daarover hun inzichten en vragen met ons en elkaar wilden delen. Een deel van de bijdragen aan die dag zijn in dit nummer opgenomen. Tijdens het congres realiseerde ik me dat we nog lang niet zijn uitgestudeerd op het onderwerp 'Ouderschap'. Er kwamen zeer verschillende invalshoeken, visies en theoretische concepten voorbij. Al die inzichten vullen elkaar aan, verrijken én verwarren soms. Dat is ook zichtbaar in dit nummer. De redactieleden die dit nummer redigeerden raakten regelmatig in een inhoudelijk gesprek, want niet alle theoretische onderbouwingen lijken met elkaar te stroken. Maar zijn het juist niet de verschillen die ons helpen bouwen aan een gezamenlijk inzicht en die uiteindelijk de kennis over ouderschap vergroten? Ouderbegeleiders doen ervaring op met ouders in uiteenlopende situaties en werken in de context van de instelling waarbij ze in dienst zijn. Werk je met ouders in de context van de school dan kom je andere problemen en andere vragen tegen dan wanneer je werkt met ouders in de jeugdzorg. Zijn die ouders dan heel anders? 'Nee', is mijn eerste reactie. Ouderschap is overal hetzelfde, het appel dat gedaan wordt op de hulpverlener is echter vaak verschillend en dat leidt tot andere inzichten. De kunst is om die inzichten te verbinden en telkens terug te keren naar de kern: ouders en hun ouderschap. Ouders die met vallen en opstaan hun ouderschap vormgeven, vaak gehinderd door hun eigen capaciteiten en de omstandigheden, maar die altijd het beste voor hun kind willen. Ouders eerst dus! Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website