Magazine Logo

Samenwerking tussen ouders en school

Marion Hoeffgen & Maarten ter Burg

Ouderschapskennis

Ouderbetrokkenheid is een actueel onderwerp. Het is een term vanuit het perspectief van de professional, zoals de leerkracht in een school: wat heeft de leerkracht van ouders nodig? De relatie tussen school en ouders is echter wederkerig, en niet eenzijdig. Het is voor leerkrachten van belang het ouderperspectief goed te begrijpen, want wie met kinderen werkt, werkt vanzelfsprekend ook met ouders. Een school zou een visie en werkwijze moeten ontwikkelen vanuit een gelijkwaardige samenwerking met ouders. Tijdens het Landelijk Congres Ouderschapskennis 'Ouders Eerst!' hebben de auteurs een deelsessie begeleid met de titel 'Samenwerken met ouders op school: visie en beleid'. Hoewel het ouderschap niet eindigt wanneer het kind op school is, hebben ouders weinig toegang in de klas. Wat vraagt dat van de taakverdeling en samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals? Hoe komt de school tot een visie op 'ouderbetrokkenheid' die ruimte geeft en recht doet aan de ouder? De auteurs beschrijven de 'vijf dimensies van actief ouderschap' die bestaan uit maatschappelijk, pedagogisch, didactisch, formeel en informeel partnerschap. In partnerschapsteams werken ouders en docenten aan concrete activiteiten. Zo ontstaat wederzijdse betrokkenheid en kunnen ouders en docenten vorm geven aan een samenhangend en structureel beleid. Daarbij is het nodig dat betrokkenen in staat zijn tot een dialoog vanuit een waarderende en onderzoekende houding. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website