Magazine Logo

Kwetsbaar Ouderschap en Psychiatrische Problemen

Sjaak Leijser

Ouderschapskennis

Onderstaande is een weergave van workshops die Sjaak Leijser geeft, zoals ook tijdens het congres 'Ouders eerst'. Leijser laat deelnemers aan zijn workshops zich verplaatsen in het perspectief van een ouder met psychiatrische problemen. Hij doet dat door over zijn eigen depressie te vertellen en het effect daarvan op zijn vaderschap, en door naar ervaringen van deelnemers te vragen en door het inzetten van een instrument: de kracht/angsttekening. Het doel van de workshop is te laten zien dat bij psychiatrische problemen in een gezin het belangrijk is om vanuit de optiek en van het kind èn van de ouder naar alle mogelijkheden te kijken. In plaats van de ouder met psychiatrische problemen uit de ouderpositie te halen, onderzoekt hij de krachten van de ouder, van het kind en het gezinssysteem. Van daaruit ontstaat een nieuw perspectief, met nieuwe kansen voor ouder en kind. Mede hierdoor kan de ouder met psychiatrische problemen blijven meebeslissen over de kind(eren) en kunnen zelfs ingrijpende interventies worden verdragen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website