Magazine Logo

Essay - ZORG VOOR VEILIGHEID VAN KINDEREN EN DE MENSELIJKE FACTOR

Herman Baartman

Ouderschapskennis

In september 2004 werd Savanna door haar moeder om het leven gebracht. Drie jaar oud was ze, en ze stond onder toezicht van de jeugdzorg. Er waren in diezelfde periode ook andere kinderen, zoals ze er ook voordien geweest zijn, die, ondanks de bemoeienis van de jeugdzorg, door eenzelfde lot getroffen zijn, maar zij werd hét symbool van een jeugdzorg die faalt in de zorg voor veiligheid van kinderen. Zij en haar lotgenoten markeren een waterscheiding in de jeugdzorg, die van voor en die van na 'Savanna'. Veiligheid is hét dominante thema geworden in de jeugdzorg waardoor deze sterk in het teken is komen te staan van risicomanagement. Daarbij is de nadruk komen te liggen op regels, procedures en protocollen. Immers, hoe sterker de behoefte - of hoe groter de illusie - om risico's beheersbaar te kunnen maken, hoe meer behoefte aan controle in de vorm van regels. En die regels zijn er niet alleen met het oog op veiligheid van kinderen, maar dienen ook de veiligheid van professionals en organisaties. Na een incident of calamiteit kan immers een professional of een organisatie veilig rekenschap afleggen van zijn en doen en laten als de regels in acht genomen zijn en het protocol gevolgd is. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website