Magazine Logo

Deze steun heb ik nodig

Margreth Hoek / LCFJ

Ouderschapskennis

Dit artikel is gebaseerd op de gelijknamige notitie van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ). NCFJ doet daarin verslag van vier bijeenkomsten van de 'cliëntentafel', een plek waar ouders met elkaar spraken. Het doel van het project: 'Deze steun heb ik nodig' is dat ouders meer woorden krijgen: zij werden uitgenodigd om vanuit eigen ervaringen te vertellen welke steun ze nodig hebben. Iedere ouder van de cliëntentafel heeft op zijn of haar eigen manier te maken gehad met jeugdzorg en daarbij zowel goede als slechte ervaringen opgedaan. Deze ouders willen de jeugdzorg verbeteren en weten hoe belangrijk het is dat je als ouder duidelijk kunt maken welke steun je nodig hebt. Zij willen ruimte voor ouders én hulpverleners. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website