Magazine Logo

Waar moeten JGZ-professionals op letten als zij met ouders de dialoog aangaan?

Yvonne van Heerwaarden

Ouderschapskennis

Ouders en jongeren willen wel ondersteuning in en tijdens het opgroeiproces, maar zijn allergisch voor betutteling. Zij hebben meer behoefte aan een gelijkwaardig gesprek met een professional, waarin vragen, ervaringen en de beleving van ouders centraal staan. Het is de uitdaging voor onder meer organisaties in de jeugdgezondheidszorg om telkens opnieuw in te spelen op de veranderende behoefte van de ouders en jongeren waar het gaat om preventieve gezondheidszorg. Zo zijn er tegenwoordig avondbureaus, bepalen ouders mede de gespreks-agenda en is de JGZ aan het experimenteren om ouders een rol te geven bij het beheren van het 'eigen' dossier. In dit artikel focussen we op de bejegening van ouders, op wat door ouders als belangrijk wordt ervaren en wat jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, doktersassistenten, pedagogen, logopedisten en diëtisten (JGZ-professionals) helpt om daar goed bij aan te sluiten. De auteur was betrokken bij het opstellen van de handreiking Aansluiten bij ouders van vandaag, die is verschenen bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) (Van Herwaarden, 2012). Deze handreiking is verspreid onder alle organisaties voor Jeugdgezondheidszorg. Dit artikel bevat de belangrijkste punten uit die publicatie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website