Magazine Logo

Sterke netwerken: van belang voor ouders en kinderen

Dr. Mireille Gemmeke en Eva Blaauw Msc.

Ouderschapskennis

Opvoeden werd de afgelopen decennia steeds meer een privéaangelegenheid. Familie en buurtgenoten zijn minder vanzelfsprekende medeopvoeders. Ouders worden beschouwd als de verantwoordelijken bij uitstek voor de opvoeding en het wordt niet meer gewoon gevonden om de opvoeding met anderen te delen. Dit kan leiden tot vraagverlegenheid bij ouders, en het gevoel er alleen voor te staan. Sociale netwerken zijn belangrijke steunbronnen voor ouders, en dragen bij aan een positief opvoedklimaat. Door in te zetten op ontmoetingsmogelijkheden en netwerkvorming voor ouders kunnen beroepskrachten en gemeenten bijdragen aan steunende netwerken rond ouders en gezinnen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website