Magazine Logo

Hoe een CJG buffers van ouderschap kan versterken

Margreth Hoek

Ouderschapskennis

De eigen kracht van gezinnen en jeugdigen versterken, is in het jeugdbeleid een geaccepteerd doel. Daar moet het versterken van de kracht van ouders onderdeel van zijn. In dit artikel staat ouderschap centraal en hoe een CJG 'ouderschapsgroei' kan bevorderen en bijdragen aan het versterken van de processen die ouderschap kunnen bufferen. Een oudervriendelijke CJG erkent ouders als een opzichzelfstaande doelgroep én als opdrachtgevers voor de steun aan hun kind. Zo'n CJG bestaat uit oudervriendelijke professionals met kennis van de ontwikkeling van het kind én van ouderschap, die transparant werken en een niet veroordelende werkrelatie opbouwen met ouders. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website