Magazine Logo

Een Centrum voor en met Jeugd en Gezin - Wat is daarvoor nodig?

Tineke de Waard

Ouderschapskennis

Alle gemeenten in Nederland hebben sinds 2012 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) waarin diverse jeugdhulpverleningsorganisaties samenwerken. Ouders kunnen er terecht voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG zelf kan hulp en ondersteuning inzetten of de zorg coördineren. Wanneer ouders naar het CJG komen worden zij niet vanzelfsprekend cliënt van een van de samenwerkende organisaties. Het CJG moet een plek zijn waar ouders met een gerust hart naar toe kunnen. Of het nu om enkelvoudige of om complexe vragen gaat. Ouders die hulp behoeven willen allereerst een gesprekspartner. Zij denken niet in schotten tussen verschillende sectoren maar vinden (intersectorale en integrale) samenwerking van belang. Ook willen ouders de regie houden, en op zijn minst zeggenschap hebben over de geboden hulp. Doordat organisaties binnen de CJG's samenwerken kan beter worden aangesloten bij de vraag van ouders en van jeugdigen. Daarnaast krijgen de CJG's na de transitie jeugdzorg, wellicht een belangrijke rol bij het toe leiden naar, en lokaal verzorgen van hulp. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website