Magazine Logo

Rehabilitatie en de rol van de behandelaar - Peiling in de ggz-praktijk

Marije Valenkamp, Wilma Swildens, Rick Mentjox en Jaap van Weeghel

Participatie

Hoe eerder je bij mensen met ernstige psychiatrische problemen begint met rehabilitatie in de hulpverlening, des te beter. Dit wordt steeds meer ingezien (Van Wel e.a., 2002; Van Weeghel, 2005). Rehabilitatie staat in dienst van 'herstellen': het persoonlijke proces van mensen die meer greep op hun psychische stoornis proberen te krijgen, hun eigen leven weer vorm proberen te geven en daarbij gaandeweg een nieuw zelfgevoel ontwikkelen (Anthony, 1993). Een samenhangend aanbod van behandeling en rehabilitatie is gewenst om een cliënt zo goed mogelijk bij zijn of haar herstelproces te ondersteunen (Boevink & Dröes, 2000). Wat ieders bijdrage aan zo'n aanbod kan zijn en hoe behandelaars en rehabilitatiebegeleiders hun hulp optimaal kunnen afstemmen, is in de praktijk niet altijd helder. Deze constatering leidde binnen Altrecht GGZ tot een verkennend onderzoek naar de rol van de behandelaar bij rehabilitatie. We namen vragenlijsten af bij behandelaars (psychiaters, psychologen) en rehabilitatiebegeleiders (veelal verpleegkundigen) van Altrecht. In dit artikel geven we de bevindingen weer. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website