Magazine Logo

Méér dan bed, bad en brood - De kwaliteit van leven van cliënten uit de maatschappelijke opvang in Tilburg

José Buitendijk, Astrid Bosch en Anneke Dorrestein

Participatie

Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse in Tilburg onderzocht het afgelopen jaar samen met het PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant hoe haar cliënten hun kwaliteit van leven ervaren. Honderdzesenzestig cliënten die gebruikmaken van de opvang werden bevraagd aan de hand van de vragenlijst Lancashire Kwaliteit van Leven Profiel, uitgebreide Nederlandse versie (Van Nieuwenhuizen, 1998), een instrument dat vooral ontwikkeld en toegepast is in de psychiatrie. Een onderzoek op deze schaal komt nauwelijks voor in de maatschappelijke opvang. Traverse wil de uitkomsten van het onderzoek gebruiken voor beleidsontwikkeling, vraagsturing en vorming van methodiek. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website