Magazine Logo

Niet alleen hardlopers komen vooruit, ook zij die hinken - Een verkennend onderzoek naar de behoefte aan en het aanbod van Begeleid Leren

Hanneke Bloemendal, Myrthe Pruijn en Jan Theunissen

Participatie

Na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië staat ook in Nederland sinds enkele jaren Begeleid Leren voor studenten met psychische of psychiatrische problemen in de belangstelling. Dit blijkt onder andere uit twee landelijke conferenties 'Rehabilitatie door Educatie' in Amsterdam. Er zijn diverse onderzoeken verricht naar de behoefte aan Begeleid Leren en de mogelijkheden hiervoor in Nederland (Korevaar et al, 2002; Van Erp & Kroon, 2002a en 2002b). Hierin kwam naar voren dat mensen met psychiatrische of psychosociale problemen tal van belemmeringen ondervinden, zowel in een voortraject naar onderwijs als tijdens het volgen van een opleiding of cursus. In Amsterdam is in 2003 de Werkgroep Begeleid Leren in het leven geroepen om Begeleid Leren-programma's op te zetten voor mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. De werkgroep wilde in kaart brengen wat deze behoefte inhoudt en wat er aangeboden wordt aan ondersteuning en begeleiding in Amsterdam. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website