Magazine Logo

Implementatie van Begeleid Leren

Marian de Groot

Participatie

Begeleid Leren is in de jaren negentig in Nederland geïntroduceerd. Ggz en beroepsonderwijs hebben op een aantal plaatsen ervaring opgedaan met samenwerking. In dit artikel wordt vooral ingegaan op de vraag hoe je Begeleid Leren in de praktijk vorm kunt geven, wat er komt kijken bij samenwerking tussen onderwijs en ggz en welke voorwaarden daarvoor nodig zijn. Psychiatrische problemen leiden tot schooluitval Psychiatrische problemen treden vaak voor het eerst op tijdens de adolescentie. Als gevolg van deze problematiek lopen jongeren achterstand op in hun schoolloopbaan. Vaak verzuimen ze veel of moeten door opname hun opleiding stoppen. Het oppakken van een opleiding blijkt daarna moeilijk te zijn. Bij rehabilitatie van mensen met een psychische beperkingen heb je te maken met vier levensgebieden: wonen, werken/ dagbesteding, het onderhouden van sociale contacten en leren. In Nederland heeft men tot dusverre nog weinig aandacht besteed aan dit laatste gebied (Korevaar & Bassant, 1999). Binnen de psychiatrie is wel aandacht voor educatie, getuige de vele (sociale) vaardigheidstrainingen en andere cursussen binnen dagactiviteitencentra. Bij Begeleid Leren gaat het echter om leren binnen reguliere opleidingen. Juist dit leren is essentieel bij het herstel en de reïntegratie van mensen met psychische beperkingen. Recent is nog geconcludeerd dat op het gebied van leren nog nauwelijks een rehabilitatiepraktijk voorhanden is (Van Weeghel, 2004). Binnen het reguliere onderwijs is te weinig aandacht voor mensen met psychische beperkingen. Leerlingen met een psychiatrische achtergrond werden vaak niet als zodanig opgemerkt. In het reguliere onderwijs wordt men wel - mede als gevolg van de invoering van het zogenaamde rugzakje - in toenemende mate geconfronteerd met leerlingen met een psychiatrische achtergrond. Docenten en begeleiders weten zich geen raad met leerlingen met psychische problemen. Zo lopen jongeren met psychische beperkingen de kans om als gevolg van hun problematiek uit te vallen uit het onderwijs. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website