Magazine Logo

Dagbesteding, werk en scholing - Een inventarisatie van voorzieningen en samenwerkingsverbanden in Nederland

Nicole van Erp en Hans Kroon

Participatie

In Nederland streeft men al jaren naar vermaatschappelijking van de zorg voor mensen met psychische handicaps. Doel van vermaatschappelijking is de integratie van mensen met psychische handicaps in de samenleving te bevorderen. De realisering van dit laatste doel verloopt nog moeizaam, onder meer omdat onduidelijk is wie primair verantwoordelijk is voor de integratie: de ggz of maatschappelijke organisaties (Wennink e.a., 2001; Van Weeghel e.a., 2002)? Volgens GGZ Nederland is het de taak van de ggz om wensen van cliënten te vertalen in een ondersteuningsaanbod van samenwerkingspartners, waarin naast ggz-instellingen ook maatschappelijke organisaties participeren (Visiedocument 2004). Dit roept de vraag op hoe het ondersteuningsaanbod van de ggz in de praktijk gestalte krijgt. Daarom voerde het Trimbos-instituut een landelijke inventarisatie uit naar voorzieningen en samenwerkingsverbanden op het terrein van dagbesteding, arbeid en scholing. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website