Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 17. Rehabilitatie vanaf dag één - Het belang voor jongvolwassenen met een eerste psychose

Gerard Driedonks en Sjaak Roza

Participatie

Jongvolwassenen die een eerste psychose hebben gehad, komen vaak weer moeilijk op de rails. Rehabilitatie blijkt onontbeerlijk. De auteurs hebben geïnventariseerd in hoeverre rehabilitatie inmiddels onderdeel uitmaakt van eerstepsychoseprogramma’s in Nederland. Zij vonden in februari 2008 twintig programma’s. Negentien daarvan zegden hun medewerking toe. Door middel van een half gestructureerd telefonisch interview werd per programma een sleutelfiguur bevraagd op allerlei aspecten van rehabilitatie. De conclusie is dat er veel over rehabilitatie gesproken wordt, maar weinig gedaan. Het rehabilitatiegehalte van de twintig eerstepsychoseprogramma’s is over het algemeen laag. Naar aanleiding van het onderzoek bouwt het platform Jongeren en Rehabilitatie voort op de resultaten met het doel om rehabilitatie vanaf dag één beschikbaar te laten zijn. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website