Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 16. Rehabilitatie van langverblijvers in de ggz - Resultaten van een landelijk verbetertraject

Sonja van Rooijen en Laura Neijmeijer

Participatie

In het kader van het landelijk project Zorg voor Beter hebben zestig ggz-teams verbetertrajecten uitgevoerd speciaal voor langverblijvers in de zorg, met als doelstellingen cliënten beter te ondersteunen bij het meer greep krijgen op het eigen leven en het verbeteren van hun sociaal netwerk. De resultaten werden gemeten via een beginen nameting met de ROPI-index. Deze bijdrage beschrijft de veranderingen in de scores op de hoofditems en illustreert deze met concrete voorbeelden uit verbetertrajecten. De resultaten geven een beeld van de stand van zaken in de herstelondersteunende zorg in de Nederlandse ggz. De auteurs doen suggesties voor verdere verbetering op specifieke aandachtspunten die ook in de nameting relatief laag scoorden op de ROPI-index. Er blijft nog veel verbeterpotentieel in de herstelondersteunende zorg voor langverblijvers. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website