Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 15. Rehabilitatie van cliënten van allochtone herkomst

Huub Beijers en Hilly Beuving

Participatie

De invloed van etnische en culturele diversiteit voor het beleven van en betekenis geven aan gezondheid en ziekte, en de gevolgen voor de zorg hebben ook in de ggz aandacht gekregen. Het rehabilitatieveld lijkt echter relatief weinig van het interculturalisatieproces van de laatste 25 jaar te hebben geprofiteerd. Er is alle aanleiding om het vraagstuk van de rehabilitatie van cliënten van allochtone afkomst op de agenda te zetten. Vergeleken met de autochtone populatie met langdurende psychische problematiek is de allochtone groep gemiddeld veel jonger en bevindt die zich ook meer buiten het zicht van de ggz: ( jeugd)gevangenissen, vluchtelingenopvang, relatief vaker thuis. Dat vraagt om onconventionele oplossingen waarvan enkele voorbeelden worden beschreven, in omstandigheden waar de normen van de ggz minder geldingskracht lijken te hebben. De auteurs verkennen twee interventies binnen de transculturele hulpverlening en interculturalisatie die ook voor rehabilitatie relevant zijn: de communitybenadering en empowerment en herstel. Zowel rehabilitatie als interculturalisatie zijn bewegingen, die de gevestigde psychiatrische praktijk willen veranderen. Ze kunnen van elkaar leren. Het geconstateerde gebrek aan kruisbestuiving tussen beide is een uitdaging aan het veld. Rehabilitatie moet zich meer rekenschap geven van cultuur en etniciteit als relevante factoren in het contact met zijn cliënten en bereid zijn om de eigen culturele en morele grondslagen van de hulpverlening ter discussie te stellen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website