Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 14. Lotgenotengroepen voor mensen met schizofrenie

Stynke Castelein, Pieter Jan Mulder, Richard Bruggeman en Henderikus Knegtering

Participatie

Deze bijdrage beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van een nieuwe lotgenoteninterventie voor mensen met schizofrenie. Lotgenotengroepen hebben een belangrijke toegevoegde waarde bij het inpassen van de chronische problemen in het leven van patiënten. Herkenning, erkenning, steun en informatie zijn de werkzame ingrediënten van lotgenotencontact. Hoewel er een duidelijke behoefte aan is, wordt deze voorziening nog nauwelijks aangeboden aan mensen met schizofrenie, deels vanwege misplaatste vooronderstellingen bij professionals over de geschiktheid van deze interventie voor deze groep. Een pilotstudie en een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek leveren duidelijke aanwijzingen op voor een positief effect van begeleide lotgenotengroepen. Ze zijn een zinvolle aanvulling op het behandelaanbod, doordat zij patiënten de mogelijkheid bieden het sociale netwerk uit te breiden. De ontwikkelde methodiek sluit goed aan bij de behoeften van de patiëntengroep en levert geen extra gezondheidszorgkosten op. Voor de implementatie zijn een draaiboek, een training en een dvd voor verpleegkundigen beschikbaar. De interventie wordt opgenomen in de update van de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website