Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 12. Ergotherapie als discipline in een FACT-team - Ondersteunen van betekenisvolle deelname aan het dagelijks leven

Marion Ammeraal, Marjon van Campen en Jaap van Weeghel

Participatie

De laatste jaren worden in Nederland steeds meer (F)ACT-teams opgezet. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het bieden van ‘zorg in de samenleving’ aan cliënten met langdurige psychiatrische problemen die (ernstige) belemmeringen ervaren in het functioneren in het dagelijkse leven. Ergotherapeuten maken op een aantal plaatsen deel uit van deze multidisciplinaire teams. Dit is een goede ontwikkeling omdat inzet van ergotherapie gericht is op het faciliteren van betekenisvol alledaags handelen en participatie binnen de voor een cliënt relevante context (Hartingsveldt e.a., 2010; World Federation of Occupational Therapists, 2004). De bijdrage werkt een invulling uit van de rollen die ergotherapeuten in een (F)ACT-team kunnen vervullen met een afweging van de specialistische ten opzichte van de generalistische rol. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website