Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 9. Familiebetrokkenheid en familie-interventies in de langdurige ggz

Nicole van Erp en Caroline Place

Participatie

Familieleden nemen in verschillende rollen een belangrijke plaats in binnen de zorg voor mensen met een psychische aandoening. Deze bijdrage biedt een overzicht van de actuele ontwikkelingen en het onderzoek rond familiebetrokkenheid (belasting, contact tussen familie en cliënten, samenwerking met hulpverleners) en familiebeleid in de ggz. Daarnaast wordt de stand van zaken van familie-interventies en hun effectiviteit in Nederland geschetst. Hoewel het belang van familiebetrokkenheid en familie-interventies in de ggz inmiddels breed wordt erkend, en er voldoende bewijs is voor de effectiviteit van familie-interventies, blijkt de uitvoering van familiebeleid in de praktijk te stagneren. De auteurs doen aanbevelingen om een betere basisstructuur voor familiebetrokkenheid, verankering daarvan binnen instellingen en een cultuuromslag tot stand te brengen. Hun slotbeschouwing bevat (onderzoeks)aanbevelingen voor de toekomst. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website